Skip to main content

Termeni și condiții

Introducere

Acest site este proprietatea HAPPY DAY CIBINIUM SRL, Str. Lungă, nr.2 D, 550129 Sibiu, Romania, Cont BCR Sibiu: RO40RNCB0227149882350001
RO35904724 – J32/502/2016.

Informaţia disponibilă pe acest site despre HAPPY DAY CIBINIUM SRL, despre companiile afiliate HAPPY DAY CIBINIUM SRL şi terţi se vrea a fi cât se poate de corectă.

Cu toate acestea, nu putem garanta pentru corectitudinea informaţiei. HAPPY DAY CIBINIUM SRL nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru vreo greşeală din conţinutul acestui site.

Declaraţiile făcute pe acest site au fost făcute în concordanţă cu cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele finale pot diferi în mare măsură de declaraţiile iniţiale, deoarece depind de un grup de factori de natură competiţională şi macroeconomică care sunt în unele cazuri foarte dificil de actualizat constant pe acest site.

Accesând acest site, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a Site-ului pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

ACEST SITE WEB ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE AICI NU SUNT DESTINATE SAU APROBATE PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIORUL STATELOR UNITE ALE AMERICII SAU A CETĂȚENILOR SAU A REZIDENȚILOR SUA. ACESTEI PERSOANE SUNT SOLICITATE CU AMABILITATE DE A CONTACTA SITE-UL LOCAL HAPPY DAY CIBINIUM SRL SAU SITE-URILE COMPANIILOR AFILIATE DE NOI A HAPPY DAY CIBINIUM SRL.

Termeni generali de folosire a site-ului

Legea drepturilor de autor
Paginile site-ului nostru sunt protejate de legea drepturilor de autor. În particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice se bucură de copyright. Orice utilizare parţială sau integrală va necesita acordul prealabil în scris din partea HAPPY DAY CIBINIUM SRL. Atât conţinutul cât şi structura site-ului sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu excepţia materialelor de presă) necesită acordul prealabil în scris din partea HAPPY DAY CIBINIUM SRL. Drepturile de diseminare şi de reproducere sunt deţinute de HAPPY DAY CIBINIUM SRL. Drepturile de folosinţă ale imaginilor se păstrează atunci când imaginile sunt adăugate automatic sau manual într-o arhivă.

Fotografiile de presă HAPPY DAY CIBINIUM SRL pot fi folosite doar pentru scopuri editoriale. Imaginile HAPPY DAY CIBINIUM SRL care sunt reproduse şi/sau modificate pentru scopuri editoriale trebuie să conţină anunţul de copyright “© HAPPY DAY CIBINIUM SRL Toate drepturile rezervate.” Retipărirea este gratuită, cu toate acestea cerem o copie a documentelor.

© HAPPY DAY CIBINIUM SRL, Sibiu. Toate drepturile rezervate.

Mărci înregistrate
Logo-ul HAPPY DAY CIBINIUM SRL şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor aflate pe aceste pagini sunt mărci înregistrate ale partenerilor adiţionali, co-partenerilor, membrilor şi reprezentanţilor legali. Orice abuz sau utilizare neautorizată ale acestor mărci sunt interzise şi constituie încălcări ale legii mărcilor, legii dreptului de autor şi a altor legi ale proprietăţii intelectuale şi ale concurenţiei neloiale.

Renunţarea la drepturi ale părţilor terţe ale website-ului
Paginile acestui website conţin linkuri (“hyperlinkuri”) către alte websituri care sunt administrate de părţi terţe şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute companiei HAPPY DAY CIBINIUM SRL. HAPPY DAY CIBINIUM SRL permite doar accesul către aceste situri, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Linkurile noastre către websiturile părţilor terţe sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe siturile redirecţionate nu ne aparţin. Nu ne identificăm cu niciun fel de conţinutde pe paginile de website ale părţilor terţe. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările drepturilor părţilor terţe.
Administratorii websiturilor la care se ajunge prin redirecţionarea de pe websitul HAPPY DAY CIBINIUM SRL sunt exclusiv responsabili de conţinutul acestor pagini, de asemenea de produsele puse în vânzare sau de comenzile relaţionate, de orice tip.
HAPPY DAY CIBINIUM SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care se pot produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.
În cazul unei comenzi sau unei declaraţii legale de orice fel, se încheie un contract între utilizator şi administratorul websitului respectiv sau între utilizator şi altă parte legală sau persoană instruită în această privinţă, fără nicio relaţionare între HAPPY DAY CIBINIUM SRL şi utilizator. Vă rugăm să consultaţi termenii legali şi condiţiile de utilizare de pe websitul redirecţionat.

General Disclaimer
Orice responsabilitate HAPPY DAY CIBINIUM SRL pentru prejudiciile survenite în urma utilizării acestui website – fără a ţine seama de cauzele legale, inclusiv ofensele – este limitată la prejudiciile cauzate cu bună ştiinţă sau prin neglijenţă gravă. În aceeaşi măsură, responsabilitatea obligatorie HAPPY DAY CIBINIUM SRL faţă de încălcările contractuale, totalitatea reclamaţiilor va fi limitată la prejudiciile previzibile. Acest lucru nu va afecta responsabilitatea HAPPY DAY CIBINIUM SRL în privinţa legii Responsabilităţilor Produsului sau în alte garanţii oferite anterior. Deasemenea, limitările responsabilităţilor mai sus menţionate nu se aplică în cazul vătămărilor corporale, atentării la viaţa sau sănătatea unei persoane.

HAPPY DAY CIBINIUM SRL se angajzează să nu permită intruziunea viruşilor pe websitul HAPPY DAY CIBINIUM SRL, pe de altă parte, HAPPY DAY CIBINIUM SRL nu poate asigura absenţa totală a viruşilor. Drept urmare, recomandăm o atenţie deosebită pentru protecţia împotriva viruşilor (ex: prin scanare) înainte de descărcarea de date şi documente de pe website.

HAPPY DAY CIBINIUM SRL nu răspunde de greşelile sau erorile serviciilor oferite pe website-ul HAPPY DAY CIBINIUM SRL, independente de responsabilităţile sale, nici de validitatea acestora.

Prevederi şi declaraţii
Prevederile şi declaraţiile de pe acest website au fost încheiate în concordanţă cu misiunea şi principiile noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale obţinute de HAPPY DAY CIBINIUM SRL pot să difere considerabil faţă de aceste prevederi şi declaraţii deoarece depind de o serie de factori de natură macroeconomică şi competitivă, care sunt, în unele cazuri, independente de controlul HAPPY DAY CIBINIUM SRL. Fără a aduce prejudicii obligaţiilor legale prin amendarea prevederilor şi declaraţiilor, HAPPY DAY CIBINIUM SRL nu urmăreşte să actualizeze toate prevederile şi declaraţiile conţinute de acest website.

Produsele HAPPY DAY CIBINIUM SRL
Produsele prezente pe acest website sunt exemple de produse ale companiei HAPPY DAY CIBINIUM SRL din întreaga lume. HAPPY DAY CIBINIUM SRL nu garantează că un produs prezent pe website este disponibil şi în ţara ta. Pentru lista completă a produselor HAPPY DAY CIBINIUM SRL disponibile în ţara ta, vizitează pagina HAPPY DAY CIBINIUM SRL corespunzătoare ţării tale.

Diverse
ÎN NICI UN CAZ HAPPY DAY CIBINIUM SRL NU VA FI RASPUNZATOR, FATA DE ORICE PARTE, PENTRU ORICARE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE CONSECUTIVE SUFERITE PRIN FOLOSIREA ACESTUI “SITE” WEB SAU A ORICAREI LEGATURI LA ALTE “SITE”-URI WEB, INCLUZÂND, FARA LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE AFACERI, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DUMNEAVOASTRA DE MANIPULARE A INFORMATIILOR ORI ALTE ASEMENEA, CHIAR DACA SUNTEM ÎNSTIINTATI ÎN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

TOATE INFORMATIILE SUNT FURNIZATE DE HAPPY DAY CIBINIUM SRL DOAR PE O BAZA “ASA CUM ESTE”. HAPPY DAY CIBINIUM SRL NU FURNIZEAZA VREO DECLARATIE SAU GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE PENTRU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATE SI NEÎNCALCARE A UNOR DREPTURI SAU NORME.

HAPPY DAY CIBINIUM SRL poate oricând să revizuiască aceşti termeni prin actualizarea acestui anunţ. Prin folosirea acestui site web, sunteţi de acord să respectaţi aceste revizuiri şi, de aceea, trebuie să vizitaţi periodic această pagină pentru a lua cunoştiinţă de termenii actuali.

Sună
Rezervă